AGENDA / PROGRAMUL MANIFESTĂRII

 

TUESDAY, NOVEMBER 08, 2011 / MARŢI, 08  NOIEMBRIE 2011
17:00-19:00  Welcoming and registration of participants / Primire şi înregistrare participanţi

WEDNESDAY, NOVEMBER 09, 2011 / MIERCURI, 09  NOIEMBRIE 2011
08:30-09:30  Welcoming and registration of participants / Primire şi înregistrare participanţi

09:30-10:15 Official opening of the symposium / Deschiderea festivă a simpozionului

10:15-10:30 Coffe break / Pauză de cafea

SESIUNEA I - 10:30-11:45
Presidium / Prezidiu
- chairman/preşedinte: Emilian GHICIOI
- members / membri: Costel HARJA, Jacek JUZWA, Jacek CUBER, Dan CIUTACU,                       Tiberiu CSASZAR, Gabriel VASILESCU

 

10:30-10:45 Issues on the execution of maintenance works in potentially explosive environments in safe conditions / Cerinţe de securitate la lucrări de mentenanţă în medii potenţial explozive
Costel HARJA –ITM Vaslui

10:45-11:00 Modern tools for monitoring environmental hazard caused by mining activities in underground mines / Instrumente moderne pentru monitorizarea pericolului pentru mediul înconjurător cauzat de activităţile miniere, în mine subterane
P. WOJTAS, Z. ISAKOW, Z. KRZYSTANEK, J. JUZWA – EMAG KATOWICE POLONIA

11:00-11:15 Risk assessment of injury and / or occupational disease underground extraction operator oil mine Sărata-Monteoru, Asset IX Moldova Sud OMV PETROM S.A. / Evaluarea riscului de accidentare şi/sau boli profesionale în mineritul subteran în cazul operatorului de extracţie mina de petrol Sărata-Monteoru, Asset IX Moldova Sud OMV PETROM SA
Dan CIUTACU, Liviu RADU – OMV PETROM BUCUREŞTI

11:15-11:30 Consideration regarding the assessment of explosive atmospheres ignition probability from low currents electrical instalations / Consideraţii cu privire la aprecierea probabilităţii de aprindere a atmosferelor explozive de la instalaţiile de curenţi slabi
Marius DARIE, Jeana IONESCU, Sorin BURIAN, Tiberiu CSASZAR,                                  Lucian MOLDOVAN - INCD INSEMEX Petroşani

11:30-11:45 Integrated method for an internal efficient auditing of occupational health and safety applicable to complex work systems found in the hydroelectric power generation / Metodă integrată de auditare internă şi eficientă a stării de securitate şi sănătate în muncă, aplicabilă sistemelor de muncă complexe din domeniul producerii energiei electrice pe cale hidro
Gabriel VASILESCU, Artur GĂMAN, Angelica DRĂGHICI,
Sorin SIMION - INCD INSEMEX Petroşani

11:45-12:00 Coffe break / Pauză de cafea

SESIUNEA II – 12:00-13:30
Presidium / Prezidiu
- chairman/preşedinte: Jeana IONESCU
- members / membri: Vlad PĂSCULESCU, Tiberiu CSASZAR, Mihai MAGYARI, Mihaela PĂRĂIAN, Niculina VĂTAVU

12:00-12:15 Method for insulation resistances testing and means of protection to earthings in high power electrical networks / Metode de verificare a rezistenţelor de izolaţie şi mijloace de protecţie contra punerilor la pământ în instalaţiile electrice de înaltă tensiune
Vlad PĂSCULESCU, Leonard LUPU - INCD INSEMEX Petroşani
Dragoş PĂSCULESCU, Gheorghe VAJAI, Ioan INIŞCONI–Universitatea din Petroşani

12:15-12:30 Certification of the personnel working in Ex atmospheres / Abilitarea personalului care lucrează în mediu Ex
Jeana IONESCU, Constantin LUPU, Emilian GHICIOI, Sorin BURIAN,                        Martin FRIEDMANN, Mihaela PĂRĂIAN – INCD INSEMEX Petroşani

12:30-12:45 Method of assessment for energy limited supply sources, designed for use in potentially explosives atmospheres / Metodă de evaluare a surselor de alimentare limitate energetic, destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive
Tiberiu CSASZAR, Sorin BURIAN, Marius DARIE,
Jeana IONESCU - INCD INSEMEX Petroşani
Dragoş PĂSCULESCU- Universitatea din Petroşani

12:45-13:00 Factors affecting the flameproof motor enclosures design, to pass the tests in explosive gas mixtures / Factori care influenţează modul de proiectare al capsulărilor antideflagrante ale motoarelor din perspectiva trecerii cu succes a încercărilor în amestecuri explozive
Mihai MAGYARI, Sorin BURIAN, Martin FRIEDMANN,
Lucian MOLDOVAN - INCD INSEMEX Petroşani

13:00-13:15 Aspects regarding conformity assessment or self-assessment for products used in potentially explosive atmospheres with the safety requirements of explosion prevention /Aspecte privind evaluarea sau autoevaluarea conformităţii produselor utilizate în atmosfere potenţial explozive cu cerinţele de securitate pentru prevenirea exploziilor
Mihaela PĂRĂIAN, Emilian GHICIOI, Sorin BURIAN - INCD INSEMEX Petroşani

13:15:13:30 Contribution regarding setting out the safety parameters when using non-metalic pipeworks for liquid fuel / Contribuţii privind stabilirea parametrilor de securitate la utilizarea conductelor nemetalice pentru combustibili lichizi
Niculina VĂTAVU, Mihaela PĂRĂIAN, Florin Adrian PĂUN,
Adrian JURCA – INCD INSEMEX Petroşani
Sorin VĂTAVU – Universitatea din Petroşani

13:30-14:30 LUNCH / MASA DE PRÂNZ

 

 

 

 

SESIUNEA III – 14:30-15:45
Presidium / Prezidiu
- chairman/preşedinte: Artur GĂMAN
- members / membri: Angelica DRĂGHICI, Gheorghe GHEŢIE, Nicolae IANC, Dorel TAMAŞ

14:30-14:45 Issues concerning the sludge processing from Coroieşti processing plant ponds and the mining management in order to prevent possible major accidents / Aspecte privind procesarea şlamului din iazurile de decantare ale uzinei de preparare Coroieşti şi amenajarea minieră a acestora în vederea prevenirii unor posibile accidente majore
Angelica DRĂGHICI, Gheorghe GHEŢIE, Lorand TOTH,
Marius KOVACS- INCD INSEMEX Petroşani

14:45:15:00 Aspects regarding air quality to the relaxation and treatment center Praid Salt Mine/ Aspecte privind calitatea aerului din centrul de agrement, relaxare şi tratament Salina Praid
Gheorghe GHEŢIE, Andrei SZOLLOSI-MOŢA,
Marius KOVACS - INCD INSEMEX Petroşani
Istvan HORVATH, Istvan MOLDOVAN – Salina Praid

15:00-15:15 Reduction of the environmental impact produced by the methane from the coal mines in Jiu Valley / Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan degajat din stratele de cărbuni din Valea Jiului
Nicolae IANC, Marius MORAR, Adrian MATEI- INCD INSEMEX Petroşani

15:15-15:30 Researches in order to developing and implementing of an expert system aiming the management crisis events applyable in mining industry / Cercetări în vederea elaborării şi implementării unui sistem expert vizând managementul situaţiilor de criză aplicabile în cazul producerii de evenimente în industria minieră
Artur GĂMAN, Daniel PUPĂZAN, Cosmin ILIE - INCD INSEMEX Petroşani

15:30-15:45 Recovery and capitalization of methane emitted by the mines in operation – power generating alternative solution and for diminishing the adverse impact over the environment / Recuperarea şi valorificarea metanului din minele în exploatare ca soluţie energetică alternativă şi de reducere a impactului de mediu
Constantin LUPU, Ion TOTH, Emeric CHIUZAN, Dorel TAMAŞ,
Cristian TOMESCU, Marius MORAR- INCD INSEMEX Petroşani

 

15:45 –19:00 BREAK / PAUZĂ

 

19:00 MASA FESTIVĂ


THURSDAY, NOVEMBER 10, 2011 / JOI, 10 NOIEMBRIE 2011

SESIUNEA IV – 09:00-10:30
Presidium / Prezidiu
- chairman/preşedinte: Attila KOVACS
- members / membri: Emil DORNEANU, Mariana MANEA, Gabriel BENING, Silviu BECUŢ,  Constantin CIOCOIU, Edward GHEORGHIOSU

09:00-09:15 Gas equipment using screw compressors / Echipamente pentru industria gazelor utilizând compresoare cu şurub
Emil DORNEANU, Bogdan SĂCUIU – INCD Turbomotoare COMOTI Bucureşti

09:15-09:30 Modernization of a turbo-compressor set, by renewing its automation / Modernizarea instalaţiei de turbo-compresor prin înnoirea sistemului său de automatizare
Mariana MANEA, Radu CODOBAN, Costin DUMITRU, Cristinel-Ioan HĂRĂGUŢĂ, Andrei MITRU – INCD Turbomotoare COMOTI Bucureşti

09:30-09.45 Equipment intended for use in potential explosive atmospheres / Echipamente destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive
Gabriel BENING,– ROHE BUCUREŞTI
Ronald PINKA - CEE - Kungsors Plast AB (KPS)

09:45-10:00 Rigour, a successful product of MAXAM of ROMANIA as solution to improve efficiency contouring blast in quarrying and in underground /Rigour, un produs de success al MAXAM România, ca soluţie pentru creşterea eficienţei împuşcărilor de conturare în cariere şi lucrări subterane
Silviu BECUŢ, Adrian VLAD, Adrian DIDIŢEL– MAXAM ROMÂNIA Bucureşti
Attila KOVACS- INCD INSEMEX Petroşani

10:00-10:15 Displacement effect works with explosives on surrounding area / Efectul lucrărilor de dislocare cu ajutorul explozivilor asupra arealului înconjurător
Constantin CIOCOIU, Constantin LUPU, Ştefan ILICI- INCD INSEMEX Petroşani

10:15-10:30 Transposition of European Directive 2007/23/EC “Pyrotechnic articles” and the approximation national legislation/Transpunerea Directivei Europene 2007/23/EC şi armonizarea legislaţiei naţionale în domeniul “Articolelor pirotehnice”
Edward GHEORGHIOSU, Attila KOVACS, Daniela Carmen RUS,
Cristian Raul CIOARĂ- INCD INSEMEX Petroşani

 

10:30:10:45 Coffe break / Pauză de cafea

 

SESIUNEA V – 10:45-12:30
Presidium / Prezidiu
- chairman/preşedinte: Mihaela PĂRĂIAN
- members / membri: Ion Toth, Maria LAZĂR, Maria PRODAN, Marius ŞUVAR , Doru CIOCLEA, Steluţa NISIPEANU

10:45-11:00 Mines closure activities in Romania / Activităţi de închideri de mine în România
Ion TOTH, Constantin LUPU, Doru CIOCLEA, Dorel TAMAŞ,
Cristian TOMESCU- INCD INSEMEX Petroşani

 

11:00-11:15 Landslides occured in Bujorascu Valley dump and stability improvement solutions/ Alunecări de teren care au avut loc în halda de steril Valea Bujorascu şi soluţii de îmbunătăţire a stabilităţii terenului
Maria LAZĂR, Florin FAUR, Emilia DUNCA,
Daniela CIOLEA - Universitatea din Petroşani

11:15-11:30 Natural gas released from the damanged pipelines migration throughout the soil research / Cercetări privind dinamica de migrare prin soluri a gazului natural degajat din conductele de distribuţie defecte
Andrei SZOLLOSI-MOŢA, Maria PRODAN, Irina NĂLBOC, Cristian TOMESCU,
Iuliu KRAUSZ  - INCD INSEMEX Petroşani

11:30-11:45 Advanced software for mine ventilation networks solving / Software specializat pentru rezolvarea reţelelor de ventilaţie din minerit
Marius ŞUVAR, Doru CIOCLEA, Ion GHERGHE,
Vlad PĂSCULESCU - INCD INSEMEX Petroşani

11:45-12.00 Coal exploitation in a mechanized coal face in the conditions of unexpected occurence of methane-Case study, Livezeni Mine / Exploatarea cărbunelui într-un abataj mecanizat în condiţiile apariţiei intempestive de gaz metan – Studiu de caz E.M. Livezeni
Constantin LUPU, Ion TOTH, Doru CIOCLEA, Cristian TOMESCU, Emeric CHIUZAN –INCD INSEMEX Petroşani

12:00-12.15 Achievement of fast connections for ensuring decision operativity in the ventilation field / Realizarea conexiunilor rapide pentru asigurarea operativităţii decizionale în domeniul ventilaţiei
Doru CIOCLEA, Constantin LUPU, Ion TOTH, Ion GHERGHE, Corneliu BOANTĂ,
Florin RĂDOI- INCD INSEMEX Petroşani

12:15-12:30 Good practices and trends of organization labour at european level / Practici şi tendinţe de organizare a muncii la nivel european
Steluţa NISIPEANU, Maria HAIDUCU,
Ruxandra CHIURTU, Maria RUS - “Alexandru Darabont” - INCDPM Bucureşti

 

12:30 - BREAK / PAUZĂ

 

FRIDAY, NOVEMBER 11, 2011 / VINERI, 11 NOIEMBRIE 2011
09:30 – VISIT BRAN CASTLE / VIZITĂ LA CASTELUL BRAN